Vi utför allt från kompletta trädgårdar till delar av trädgården.

Exempel på några av våra tjänster:

- Att bygga en hållbar, harmonisk och för ägarens behov funktionell trädgård
- Jordutläggning samt förberedelser för gräs och grönytor
- Nyanläggning
- Renovering av äldre trädgårdar
- Nedtagning av träd och buskar


Vi åtar oss uppdrag för både privata och företag.


    © 2012 Ekolsund Entreprenad AB

    Hammarsgårdsvägen 9, 74950 Ekolsund

    070-3901350 info@ekoentreprenad.se