En brygga kan ha fler funktioner. Den skall vara lätt att lägga till vid med båten. Ofta är det en plats för soldyrkare och där ligger solen kvar längre på bryggan än uppe vid huset. Bryggan är inte allt för sällan en plats för bad och lek.

Det finns ingen brygglösning som passar överallt en bra brygga vid ett ställe kan vara en dålig brygga på ett annat.

Vi bygger både permanenta konstruktioner som pålbryggan och mobila konstruktioner som flytbryggan.

Altanen är viktig plats för sol, grill, och sena middagar. Altanen kan se ut på många olika sätt, det är dina ideér och fantasi som bestämmer hur den skall se ut. Vi hjälper dig förverkliga det.

Vi kan erbjuda totalentreprenader för era bryggor samt altaner, Ring eller maila oss för en diskussion kring förutsättningarna för din brygga. 

Baserat på era önskemål alternativt ett möte på plats kan vi ta fram en kostnadsfri offert.


  

 

    © 2012 Ekolsund Entreprenad AB

    Hammarsgårdsvägen 9, 74950 Ekolsund

    070-3901350 info@ekoentreprenad.se