Ekolsund Entreprenad AB är din lokala entreprenör i Enköping/Håbo/Uppsala.

 Vi utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad.

Ekolsund Entreprenad AB är ett innovativt och kundinriktat entreprenadföretag, som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar när det gäller entreprenadtjänster för såväl privatpersoner som företag. 

 

Några exempel på vanliga typer av arbeten:

Gräv & schaktarbeten.

Grundisolering/dränering.

Nyproduktion villagrunder.

Plattläggning & stenarbeten.

Stödmurar & dekormurar.

Markarbeten för pool.

Trädgårdsanläggning/anläggning av gräsmatta.

 

Vi spräcker berg och sten med hjälp av Powertools Simplex.

Snickeriarbeten som t.ex. Altaner, bryggor och mycket mer.

 Tveka inte att kontakta oss om ert projekt.    © 2012 Ekolsund Entreprenad AB

    Hammarsgårdsvägen 9, 74950 Ekolsund

    070-3901350 info@ekoentreprenad.se